Presenta el teu projecte

ESTA PÀGINA NO ESTÀ OPERATIVA, PER SER ANTIGA. PER FAVOR, PER A PRESENTAR EL TEU PROJECTE VISITA L’ENLLAC:  https://www.lasnaves.com/col·lab/

Si estàs pensant a presentar el teu projecte emprenedor a un dels programes Col·lab de promoció de l’emprenedoria innovadora social i urbà, en aquesta secció podràs trobar tota la informació que necessites.

En l’actualitat tenim actius tres programes de promoció de l’emprenedoria innovadora ➡️

1

Pre-acceleració

Per a aquelles iniciatives emprenedores que estan buscant la validació i el reforç del seu model de negoci.
2

Acceleració

Per a aquells projectes emprenedors que tenen cert rodatge i estan a punt d'iniciar la seua fase de comercialització (o porten només uns mesos comercialitzant el seu producte o servei).
3

Scale Up

Per a startups o pimes innovadores que busquen incrementar significativament el seu volum de negoci, millorar els seus processos operatius i enfortir el seu equip.

Cada programa té una duració aproximada de 6 mesos i dues edicions anuals: la primera a maig i la segona a octubre.

Aproximadament 45 dies abans del començament de cada edició, s’obri un període de convocatòria pública perquè tot aquell que ho desitge puga presentar el seu projecte al nostre programa de Pre-acceleració, Acceleració o Scale Up. La fase de convocatòria pública té una duració aproximada de 30 dies.

Abans de presentar la teua sol·licitud,

et recomanem que dónes una ullada a la secció de PREGUNTES FREQÜENTS SOBRE COL·LAB, amb la finalitat d’ampliar informació i resoldre tots els teus dubtes.  El contingut d’aquesta secció és merament informatiu, per la qual cosa et recomanem que consultes les bases dels programes Col·lab en el Perfil del Contractant de la web de Las Naves o fent clic ací.

INSTRUCCIONS PER A PRESENTAR EL TEU PROJECTE

Com es pot presentar una candidatura als programes Col·lab, durant la fase de convocatòria pública?

En els mesos de setembre i març s’obrin convocatòries públiques per a poder presentar-te als nostres programes Col·lab.

En primer lloc, hauràs de decidir a quin programa Col·lab et presentaràs: Pre-acceleració, Acceleració o Scale Up. Si presentes la teua candidatura al programa d’Acceleració i considerem que el teu projecte no té un grau suficient de maduresa o desenvolupament, ens posarem en contacte amb tu convidant-te al fet que ho presentes al programa de Pre-acceleració. D’altra banda, si et presentes al programa Scale Up i pensem que hauries de reforçar més el teu model de negoci abans d’escalar-ho, també contactarem amb tu convidant-te al fet que ho presentes al programa d’Acceleració.

Per a presentar el teu projecte només has de seguir aquests 3 passos:

 1. Emplenar el formulari d’aplicació als nostres programes, l’enllaç del qual podràs trobar al final d’aquesta pàgina (convocatòria actual finalitzada).
 2. En un dels apartats del formulari d’aplicació hauràs d’adjuntar el nostre Model de Resum Executiu, després d’emplenar tots els seus apartats. Pots descarregar una còpia editable del nostre Model de Resum Executiu prement ací . Per favor, no ens manes altres Business Pla o models de negoci que hages elaborat prèviament. El motiu pel qual només acceptem aquelles sol·licituds que adjunten el nostre propi Model de Resum Executiu és per a poder avaluar a tots els projectes en igualtat de condicions. No t’oblides d’adjuntar el Model de Resum Executiu en PDF (no en altres formats).
 3. En el formulari també hauràs d’adjuntar un enllaç a un vídeo de presentació del teu projecte. En aquest vídeo, que haurà de tindre una duració màxima de 2 minuts, deuràs:
 • explicar-nos quin és el problema o necessitat detectada
 • explicar quina és la solució que proposes
 • parlar breument de la persona o persones que esteu darrere del projecte emprenedor.

Pots pujar el teu vídeo a Youtube o Vimeo i incloure la URL en el formulari d’aplicació o inserir un enllaç de descàrrega de WeTransfer o una altra plataforma de transferència d’arxius. En el vídeo no valorarem les teues aptituds d’edició videogràfica o la seua qualitat artística, sinó la teua capacitat per a explicar-nos el teu projecte de forma resumida. Per favor, abans d’enviar-nos el teu vídeo assegura’t de que s’escolta amb la suficient claredat i nivell de volum.

Recorda que el termini per a presentar el teu projecte mitjançant convocatòria pública finalitza el 11 de abril de 2021 a les 23.59 (convocatòria actual finalitzada).

Com es realitza el procés de selecció?

Després de finalitzar el període de convocatòria pública, els responsables de Col·lab revisarem totes les sol·licituds amb la finalitat de determinar quines candidatures presentades han seguit correctament els passos detallats anteriorment.

Durant el procés de revisió de sol·licituds és possible que ens posem en contacte amb tu per a ampliar informació sobre el teu projecte via email o per vídeo conferencia.

Tots els projectes que complisquen amb les condicions de participació passaran al procés de selecció, que tindrà dues fases:

Primera fase del procés de selecció

En aquesta primera fase, que és eliminatòria, un jurat format per personal de Las Naves puntuarà les candidatures correctament rebudes, analitzant el Resum executiu i el vídeo de presentació del projecte emprenedor, tenint en compte els següents criteris:

 • Impacte social i/o ambiental de la idea de negoci: màxim de 30 punts
 • Grau d’innovació de la solució proposada: màxim de 30 punts
 • Grau d’alineació del projecte emprenedor amb les àrees preferents contingudes en el punt 4 de les bases (pots consultar les àrees preferents en la secció de Preguntes freqüents de Col·lab): màxim de 30 punts
 • Presència de dones en els òrgans de direcció/decisió del projecte: màxim 20 punts
 • Grau de dedicació al projecte emprenedor per part de l’equip o la persona candidata: màxim 10 punts en Pre-acceleració, màxim de 20 punts en Acceleració i màxim de 30 punts en Scale Up.

La puntuació final de cada candidatura es calcularà com la suma de les puntuacions atorgades per cada persona del jurat dividides pel nombre total de persones que componguen aquesta comissió.

Durant aquesta primera fase, les candidatures que no superen

 • 70 punts en el cas de Pre-acceleració
 • 80 punts en el cas d’Acceleració
 • 90 punts en el cas de Scale Up

No passaran el primer tall.

Entre aquelles candidatures que superen la primera cort de puntuació mínima, es realitzarà una ordenació de major a menor puntuació. Un màxim de 30 candidatures –aquelles amb major puntuació– passaran a la segona fase del procés de selecció, duta a terme per part del Jurat.

La comissió d’avaluació d’aquesta primera fase estarà formada per, almenys, tres persones:

 • El Subdirector tècnic de Las Naves o la persona en qui aquest delegue
 • La persona responsable de Col·lab de Las Naves
 • Una persona experta en innovació i emprenedoria

Segona fase del procés de selecció

Aquelles 30 candidatures que, com a màxim, hagen superat la primera fase del procés de selecció, seran avaluades per un jurat professional compost per:

 • Quatre persones pertanyents a les hèlices de la innovació: el sector públic, el sector privat (ecosistema empresarial i emprenedor), l’acadèmia i la societat civil. Els membres d’aquest jurat seran designats per la Gerència de Las Naves.
 • La persona responsable dels programes Col·lab de Las Naves.

Cada integrant del jurat avaluarà les candidatures que hagen passat a aquesta segona fase del procés de selecció, analitzant el resum executiu i el vídeo de presentació del projecte emprenedor, en relació a les següents variables:

 • Coneixement de la necessitat i rellevància d’aquesta: màxim 20 punts
 • Coneixement de les característiques del públic objectiu: màxim 10 punts
 • Adequació de la solució a la necessitat que es pretén cobrir i elements diferencials respecte a la competència: màxim 10 punts
 • Grau d’innovació de la solució proposada: màxim 20 punts
 • Impacte social i/o ambiental: màxim 20 punts
 • Viabilitat econòmica: màxim 10 punts
 • Potencial d’escalabilitat de la idea: màxim 10 punts
 • L’equip (o emprenedor/a individual): experiència prèvia, formació i existència de diferents perfils: màxim 30 punts. 
 • Valoració global del projecte a través del vídeo de presentació: màxim 20 punts.

La puntuació final de cada projecte es calcularà com la suma de les puntuacions atorgades per cada persona del jurat dividida pel nombre total de persones que el componguen.

Durant aquesta segona fase, les candidatures que no superen els 80 punts sobre 150 no passaran el segon tall i quedaran descartades.

Tots els aspectes relacionats amb el procés de selecció estan recollits en les bases de la convocatòria.

Què ocorre quan acaba el procés de selecció?

En finalitzar la segona fase del procés de selecció, una vegada puntuats tots els projectes, ens posarem en contacte amb totes les persones responsables dels mateixos per a comunicar-los el resultat del procés de selecció, tant si han sigut admeses com si no.

Els projectes avaluats seran ordenats de major a menor puntuació. Des de Las Naves es convidarà (en ordre descendent) als projectes amb més puntuació de cada convocatòria a participar en el programa al qual hagen aplicat, fins a esgotar les places disponibles en cada edició.

El nombre de places en cada programa Col·lab dependrà de la disponibilitat d’espai i de mitjans materials i personals assignats al programa.

No obstant això, en aquesta convocatòria es reservaran:

 • per a Pre-acceleració, un mínim de 3 places i un màxim de 9
 • per a Acceleració, un mínim de 2 places i un màxim de 8
 • per a Scale Up, un mínim de 2 places i un màxim de 6

La quantitat de projectes emprenedors que entren en els programes Col·lab a través de convocatòria pública no podran superar, en cap moment, el número de 15.

Què passa si no sóc seleccionat?

Si després de l’avaluació del jurat la teua candidatura no ha sigut seleccionada per al programa al qual et vas presentar, no et desanimes. Et recomanem que continues madurant i treballant la teua idea de negoci i la tornes a presentar a una edició posterior.

Tinc dubtes sobre el procés de selecció o sobre com preparar la candidatura. On puc informar-me?

Per a resoldre qualsevol qüestió relacionada amb els programes Col·lab de promoció de l’emprenedoria innovadora, pots enviar-nos un email a collab@lasnaves.com, incloent la teua consulta, el teu nom i un número de telèfon de contacte.